Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

У циљу што бољег и бржег  информисања грађана а имајући у виду све већи обим коришћења рачунара и мобилних уређаја као и заштиту животне средине, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ покреће  нови сервис на својој wеб страници.

 
 

Мој-еко-рачун“  је услуга која даје могућност кориснику комуналних услуга, да месечни рачун  добију у електронском облику. Месечни рачун се више неће слати поштом већ путем е-маил-а на адресу која се  наведе у пријави за коришћење ове услуге.  Кориснику ће бити омогућен преглед месечних рачун и на wеб сајту Предузећа, где ће се рачуни налазити у ПДФ формату.

 

 

За коришћење ове услуге потребно је прво послати попуњену изјаву нашем предузећу до 25-ог у месецу..

Услуга се аутоматски активира слањем првог месечног рачуна путем е-маил-а.

Услуга се може користити и на мобилним уређајима преузимањем апликације са Плаy продавнице. Апликација се проналази укуцавањем израза „цистоца суботица“.