Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Иако се Одлуком Владе Републике Србије ублажава већи број превентивних мера на сузбијању ширења вируса ЦОВИД 19, ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица према налогу Секретаријата за комуналне делатности спроводи додатне мере заштите грађана који одлажу комунални отпад.

Очекујући већу концентрацију грађана на најфреквентнијим местима, ЈКП "Чистоћа и зеленило" спроводи акцију дезинфекције поклопаца контејнера и канти за ситан отпад. Дезинфекција се врши мешавином сирћетне киселине и водоник пероксида (хидрогена).