Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Обавештавамо наше цењене кориснике у колективном и индивидуалном становању да ће рачуни за обједињену наплату комуналних услуга за фебруар месец 2018. године имати нови изглед.
Рачун за обједињену наплату комуналних услуга поред обавезних законски прописаних елемената садржи и додатне информације од значаја за кориснике комуналних услуга.
Рачун садржи задужење за обрачунски период, приказ уплата, накнадних одобрења и задужења у обрачунском периоду као и информацију о стању дуга пре обрачуна. Такође, на рачуну ће бити приказан дијаграм потрошње воде за период од 12 месеци пре обрачуна.

Валута за плаћање рачуна обједињене наплате комуналних услуга (ЈКП Водовод и канализација, ЈКП Чистоћа и зеленило, ЈКП Димничар) је 25. у месецу.

Рок за рекламацију рачуна је 15 дана од дана добијања рачуна, док је рок за пријаву свих промена од значаја за издавање рачуна 8 дана од дана настанка исте.

 

                                                        ЈКП “Чистоћа и зеленило” Суботица