Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

У МЗ „Келебија" контејнери за сакупљање кабастог отпада били су постављени 4. октобра, а ово насеље је у редовном систему одвожења смећа од јула месеца текуће године. И поред тога Келебијска шума је место где мештани непрописно одлажу како кућно смеће, тако и кабасти отпад.

Иако су еко контејнери за сакупљање отпада уклоњени са локације Првомајске улице на Келебији, мештани су и даље наставили да овде одлажу отпад. Према речима надлежних из  ЈКП „Чистоћа и зеленило", еко контејнери се неће враћати у употребу, а и у периоду када је на овај начин функционисало одношење отпада, према речима техничког директора Чистоће, Елизабете Тумбас -  "више смећа је завршавало око контејнера, него у њему".

- Упорни смо у том да се грађани укључе у систем одвожења отпада и да користе све могућности које смо им пружили, каже Елизабета Тумбас.