Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

У Обавештењу које је издато дана  12.07.2017 године  врши се измена режима одвожења комуналног отпада која  гласи:

„Одвожење комуналног отпада вршиће се по режиму два пута месечно - петком и то почев од 04.08. (августа) текуће године и то десна страна насеља од Сомборског пута гледајући из правца Суботице до жељезничког прелаза (пруга), а лева страна насеља од Сомборског пута гледајући из правца Суботице у петак 11.08. и целокупно насеље „Рата“, и тако наизменично сваког петка у месецу.“

Дана 28.07.2017. петак – део МЗ са леве стране Сомборског пута гледајући из правца Суботице и насеље „Рата“.

Суботица,24.07.2017.године