Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

У циљу сузбијања могућности ширења вируса ЦОВИД 19, поред осталих мера предострожности, ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица, спроводи и дезинфекцију унутрашњег и спољашњег дела пословног простора.

Дезинфекција се врши са више врста препарата, безбедних по здравље људи и животну околину.

Дезинфекцију врши компанија "ЕКО-СУБ".