Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ЈКП "Чистоћа и зеленило" набавило је два нова роло контејнера за сакупљање, депоновање и транспорт стакла. Контејнери су запремине 20 метара кубних и носивости око 10 тона.

- Они су намењени за ефикаснији транспорт прикупљене стаклене амбалаже до рециклијената. До сада смо стаклену амбалажу прикупљали у отворене контејнере запремине 5 метара кубних, а ово ће омогућити много ефикаснији и лакши начин транспорта, каже руководилац Радне јединице "Планирање и развој", Никола Јовичић.