Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица у условима претње вируса ЦОВИД-19, спроводи појачане мере безбедности својих запослених.

- ЈКП "Чистоћа и зеленило" је предузело све превентивне мере како би заштитило своје раднике, у том смислу да своје дневне активности обављају на безбедан начин, каже руководилац за безбедност и здравље на раду, Слађана Стојановић истичући да се у свим радним јединицама мере безбедности строго поштују, а у актуелним условима мере су појачане у погледу употребе додатне заштитне опреме и средстава за дезинфекцију.