Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Јавна набавка бр. Д-17/2019 - Електрична енергија

уторак,04јуни2019

Јавна набавка бр. У-18/2019 - Здравствени прегледи

уторак,04јуни2019

Јавна набавка бр. Д-20/2019 - Контејнери пластични 1,1 mᶟ

уторак,04јуни2019

Јавна набавка бр. Д-16/2019 - Моторна уља и мазива

среда,29мај2019

Јавна набавка бр. Д-15/2019- Ручне моторне четке за стазе

среда,22мај2019

Јавна набавка бр. Р- 14/2019 - Адаптација пословног простора у ул. Јожефа Атиле бр. 4

понедељак,13мај2019

Јавна набавка бр. Д-13/2019- Сезонско цвеће

четвртак,09мај2019

Јавна набавка бр. ОУ 12/2019 - Ветеринарске услуге

четвртак,18април2019

Јавна набавка бр. ОД 11/2019 - Набавка специјалног комуналног возила – Аутоцистерна за ручно и машинско прање путем финансијског лизинга

понедељак,15април2019

Јавна набавка бр. ОД 10/2019 - Набавка специјалног комуналног возила – Аутоподизач путем финансијског лизинга

понедељак,15април2019