Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- ОУ 32/2019 - Ремонт радних машина

петак,20децембар2019

Јавна набавка бр. Р-39/2019 - Замена и уградња фасадне столарије на згради прихватилишта

петак,20децембар2019

Одлука о додели уговора ЈН бр. Д-36/2019 - Пнеуматици

уторак,17децембар2019

Одлука о измени уговора ЈН У-35/2019 - Осигурање

уторак,17децембар2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН.бр. ОД-30/2019- Специјално комунално возило за превоз анималног отпада

среда,11децембар2019

Одлука о додели уговора ЈН.бр. ОУ 32/2019 - Ремонт радних машина

среда,11децембар2019

Одлука о додели уговора ЈН.бр. ОД-31/2019- Резервни делови

четвртак,05децембар2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН.бр. Д-33/2019 - Камион путарац сандучар

среда,04децембар2019

Измена конкурсна документације ЈН ОД-34/2019- Гориво

среда,04децембар2019

Питања и одговори ЈН. бр. - ОД-34/2019- Гориво

среда,04децембар2019