Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Одлука о додели уговора ЈН бр. Р-39/2019 - Замена и уградња фасадне столарије на згради прихватилишта

понедељак,06јануар2020

Јавна набавка бр. У-38/2019- Закуп радних машина

петак,27децембар2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- У-35/2019 - Осигурање

петак,27децембар2019

Јавна набавка бр. Д-42/2019- Канцеларијски материјал

петак,27децембар2019

Јавна набавка бр. Д-41/2019- Средства за одржавање хигијене

четвртак,26децембар2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- ОД-31/2019- Резервни делови

четвртак,26децембар2019

Питања и одговори ЈН.бр. Р-39/2019 - Замена и уградња фасадне столарије на згради прихватилишта

четвртак,26децембар2019

Јавна набавка бр. Д-40/2019 - Садни материјал

уторак,24децембар2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- Д-36/2019 - Пнеуматици

понедељак,23децембар2019

Јавна набавка бр. Д-37/2019- Алати - радионица (машина за монтажу/демонтажу пнеуматика)

понедељак,23децембар2019