Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs
Обавештење о закљученом уговору - 12.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 18.06.2019.  
Позив - 04.06.2019. 
Конкурсна документација - 04.06.2019.