Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- У-38/2019- Закуп радних машина

четвртак,23јануар2020

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- Д-37/2019- Алати - радионица (машина за монтажу/демонтажу пнеуматика)

среда,22јануар2020

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- Р-39/2019 - Замена и уградња фасадне столарије на згради прихватилишта

уторак,21јануар2020

Одлука о додели уговора ЈН бр. Д-40/2019 - Садни материјал

понедељак,20јануар2020

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- ОД-34/2019- Гориво

петак,17јануар2020

Одлука о додели уговора ЈН бр. Д-42/2019- Канцеларијски материјал

четвртак,16јануар2020

Одлука о додели уговора ЈН бр. Д-41/2019- Средства за одржавање хигијене

четвртак,16јануар2020

Одлука о додели уговора ЈН бр. У-38/2019- Закуп радних машина

понедељак,13јануар2020

Одлука о додели уговора ЈН бр. Д-37/2019- Алати - радионица (машина за монтажу/демонтажу пнеуматика)

петак,10јануар2020

Одлука о додели уговора ЈН бр. ОД-34/2019- Гориво

среда,08јануар2020