Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- У-18/2019 - Здравствени прегледи

петак,12јули2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- Д-17/2019 - Електрична енергија

петак,12јули2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- У-19/2019 - Одржавање инсталација

петак,05јули2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- Д-20/2019 - Контејнери пластични 1,1 mᶟ

четвртак,04јули2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- ОД 11/2019 - Набавка специјалног комуналног возила – Аутоцистерна за ручно и машинско прање путем финансијског лизинга

четвртак,04јули2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- ОД 10/2019 - Набавка специјалног комуналног возила – Аутоподизач путем финансијског лизинга

четвртак,04јули2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр- ОД 09/2019 - Набавка специјалног возила – Аутосмећар запремине 22 м³ путем финансијског лизинга

четвртак,04јули2019

Одлука о додели уговора ЈН бр. У-19/2019 - Одржавање инсталација

среда,26јуни2019

Одлука о додели уговора ЈН бр. У-18/2019 - Здравствени прегледи

петак,21јуни2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр-Д-16/2019 - Моторна уља и мазива

петак,21јуни2019