Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Акција одвожења кабастог и чврстог комуналног отпада из домаћинства са територије Града Суботице и поред ванредних околности се реализује у складу са програмом акције, а према речима руководиоца Радне јединице "Планирање и развој" у ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица, Николе Јовичића, ове године је постављен већи број контејнера, с обзиром да је искуство показало да грађани на одређеним локацијама доносе веће количине отпада, што је посебно изражено у ванградским месним заједницама.

Након уклањања контејнера интервентна група Чистоће врши уређење пунктова.
Акција је започела 16. марта, а завршава се 11. јуна текуће године.