Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Јесења акција одвожења кабастог отпада из домаћинства са територије града, започела је 24.септембра и трајаће до 20.новембра текуће године, а обухвата одвожење чврстог и кабастог отпада из градских и ванградских месних заједница.
У Старом Жеднику контејнери су постављени на углу Београдског пута и Раде Кончара, на углу Београдског пута и Змај Јовине, затим на углу Змај Јовине и Чантавирског пута, као и на раскрсници Владимира Назора, Ивана Милутиновића и Васе Пелагића.
ЈКП "Чистоћа и зеленило" поставља контејнере запремине 5 mᶟ за сакупљање кабастог отпада из домаћинстава, на локацијама по програму, а контејнери се празне у периоду између 13-15 часова и 18-20 часова.
Након уклањања контејнера интервентна група Чистоће врши уређење пунктова.