Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица од данас започиње поделу обавештења о правилном одлагању комуналног чврстог отпада у типске посуде, на површини блоковских насеља Радијалац и Прозивка.
- Овим обавештењима желимо да скренемо пажњу корисницима наших услуга, како се треба односити, пре свега према животној средини. Желимо да овим тројезичним обавештењем едукујемо грађане да у контејнере, типске посуде за одлагање комуналног чврстог отпада, не одлажу кабасти и грађевински отпад, а да сав амбалажни отпад пре одлагања сведу на најмању могућу запремину. Што значи да не одлажу не пресавијене картонске кутије, или пластичне боце пре него што их претходно не пресују, каже руководилац Радне јединице "Планирање и развој", Никола Јовичић, апелујући на све грађане да искористе период јесењих и пролећних акција у оквиру којих је организовано одвожење кабастог отпада, односно да сав кабасти и грађевински отпад транспортују до градске депоније.