Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило”

Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, ПИБ: 100961002
Централа: 024/620-444, Директор: 024/620-455
Фаx: 024/620-460, Е-маил: office@cistoca-su.co.rs

Обавештење за јавност

уторак,12новембар2019
Обавештење за јавност

Као и претходних година, ЈКП "Чистоћа и зеленило" позива све суграђане који у својим двориштима, викендицама или на другим приватним површинама имају велика стабла јелке, смрче, дуглазије, бора или неког другог адекватног четинара, а која им сметају или би свакако била посечена, да их поклоне граду.

План јесење акције одвожења кабастог отпада из домаћинстава са територије града Суботица за 2019. годину

четвртак,19септембар2019

У склопу јесењег комуналног уређења градских и ванградских месних заједница ЈКП « Чистоћа и зеленило» поставља контејнере запремине 5 mᶟ за сакупљање кабастог отпада из домаћинстава. Контејнери се постављају на локацијама по програму до 8 часова, а празне се између 13- 15 часова и 18- 20 часова. Акција се одвија у временском периоду од 23.09.2019. године до 05.12.2019. године, према датом распореду.

Обавештење о правилном одлагању комуналног отпада за власнике пословних простора

среда,31јули2019

Обавештење о правилном одлагању комуналног отпада за потрошаче у стамбеним зградама

среда,31јули2019

Обавештење о правилном одлагању комуналног отпада за власнике појединачних стамбених објеката

среда,31јули2019

Чистоћа започела поделу обавештења о правилном одлагању отпада (ВИДЕО)

петак,26јули2019

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица од данас започиње поделу обавештења о правилном одлагању комуналног чврстог отпада у типске посуде, на површини блоковских насеља Радијалац и Прозивка.

Рекордне количине отпада прикупљене током пролећне акције чишћења (ВИДЕО)

уторак,25јуни2019

Током акције пролећног чишћења која је трајала од 25. марта до 20. јуна, према количинама однешеног кабастог и чврстог комуналног отпада ово је рекордна година, каже руководилац Радне јединице "Планирање и развој" у ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица, Никола Јовичић.

План пролећне акције одвожења кабастог отпада из домаћинстава са територије града Суботице за 2019. годину

петак,15март2019

Обавештење за јавност

среда,14новембар2018
Обавештење за јавност

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ позива грађане који у својим двориштима, викендицама или на другим приватним површинама имају велика стабла јелке, смрче, дуглазије, бора или неког другог адекватног четинара која им сметају или нарушавају објекат или екстеријер и која би, свакако, била посечена, да их поклоне граду.

Јесења акција одвожења кабастог отпада из домаћинстава у Старом Жеднику (видео)

уторак,02октобар2018

Јесења акција одвожења кабастог отпада из домаћинства са територије града, започела је 24.септембра и трајаће до 20.новембра текуће године, а обухвата одвожење чврстог и кабастог отпада из градских и ванградских месних заједница. У Старом Жеднику контејнери су постављени на углу Београдског пута и Раде Кончара, на углу Београдског пута и Змај Јовине, затим на углу Змај Јовине и Чантавирског пута, као и на раскрсници Владимира Назора, Ивана Милутиновића и Васе Пелагића. ЈКП "Чистоћа и зеленило" поставља контејнере запремине 5 mᶟ за сакупљање кабастог отпада из домаћинстава, на локацијама по програму, а контејнери се празне у периоду између 13-15 часова и 18-20 часова. Након уклањања контејнера интервентна група Чистоће врш...